Alpinism utilitar

utilitar

În cadrul proiectelor de verificare a calităţii, instalării de echipamente MW precum şi alte lucrări de instalare cabluri și echipamente la înălţime avem angrenaţi un număr de 10 persoane cu atestat de alpinist utilitar.